Kågeröd - Lunnaskolans fritidshem

Fritidshemmet delar lokaler med Lunnaskolan i Kågeröd och består av två avdelningar.

Fritidshemmet har en pedagogiskt planerad verksamhet med såväl inne- som uteaktiviteter och är ett komplement till skolan. Vi erbjuder en meningsfull fritid samt den omsorg och det stöd i utvecklingen som barnen är i behov av.

Våra avdelningar

  • Myran, för elever i åk F-1
  • Fjärilen, för elever i åk 2-6

Så här ser en dag på fritids ut - gemensamma rutiner

06.00: Öppning på Myran.

07.20: Frukost i matsalen.

14.00: Mellanmål.

16.00: Sammanslagning på Myran.

Kontakta oss

Myran
0709-47 53 42

Fjärilen
0709-47 54 54

Rektor
Rebecca Ljung Andersen
0418-47 53 31
E-post