Röstånga - Midgårds fritidshem

Fritidshemmet delar lokaler med Midgårds skola i Röstånga och består av tre avdelningar. För oss är det av största vikt att era barn känner sig trygga med oss pedagoger och trivs på fritids.

Vi lägger stort fokus på att skapa en relation till varje barn och vara en stöttepelare i deras fortsatta utveckling. Vår samverkan med er vårdnadshavare och era möjligheter att påverka spelar en viktig roll i ert barns välmående, utveckling och trivsel.

Våra avdelningar

 • Brage
 • Dvalin
 • Idun

Fritidshemmet öppettider är mellan kl 06.00-18.00.

Om verksamheten - så här arbetar vi

På vårt fritidshem arbetar vi för:

 • att vara en trygg och fast plats för barnen
 • att ha en pedagogisk verksamhet, som är anpassad till gruppens ålder och specifika behov
 • att ha ett gott samarbete med er vårdnadshavare
 • att tillsammans skapa kontinuitet mellan skolan och fritidshemmet. Detta når vi genom att skapa en sådan stämning att alla alltid känner sig välkomna och delaktiga
 • att alltid finnas "där" och vänta på barnen
 • att ta tillvara på situationer där barnen tränas på att ta egna initiativ, stå för sina åsikter och därigenom respektera varandra
 • att göra och att uppleva saker tillsammans som stärker gruppens samhörighet
 • att ha en öppen och ärlig kontakt med er vårdnadshavare, och ge er möjlighet att påverka och vara delaktig

Kontakta oss

Brage
0709-45 10 48

Dvalin
0709-45 10 03

Idun
0709-45 10 79

För frågor kring fritidshemsplats eller avgifter kontakta administrationen, se kontaktuppgifter här.

Rektor
Anna Larsson
0435-78 10 01
E-post