Svalöv - Heleneborgsskolans fritidshem

Fritidshemmet delar lokaler med Heleneborgsskolan i Svalövs tätort och består av tre avdelningar. För oss är det av största vikt att era barn känner sig trygga med oss pedagoger och trivs på fritids.

Vi lägger stort fokus på att skapa en relation till varje barn och vara en stöttepelare i deras fortsatta utveckling. Vår samverkan med er vårdnadshavare och era möjligheter att påverka spelar en viktig roll i ert barns välmående, utveckling och trivsel.

Våra avdelningar

  • Centralen, för elever i F-klass
  • Stationen, för elever i åk 1
  • Tåget, för elever i åk 2 till 6

Om verksamheten - så här arbetar vi

På vårt fritidshem arbetar vi för att:

  • barnen ska få uppleva en miljö där de känner sig sedda och trygga
  • ha en pedagogisk verksamhet som är anpassad till gruppens ålder och specifika behov
  • ta tillvara på situationer där barnen tränas på att ta egna initiativ, stå för sina åsikter samt respekt för olikheter
  • göra och uppleva saker tillsammans som stärker gruppens samhörighet

Kontakta oss

Centralen - F-klass
0709-45 10 28

Stationen - årskurs 1
0709-47 51 73

Tåget - årskurs 2-6
0734-47 25 52

Biträdande rektor Fritidshem
Lena Palm Samuelsson
0418-47 52 60
E-post