Pågående byggprojekt

Här presenteras information om större pågående byggprojekt i Svalövs kommun.

Norra kyrkvången - Svalövs tätort

Illustartion över Norra kyrkvången.Förstora bilden

Nytt bostadsområde som är under utbyggnad i de norra delarna av Svalöv. De största delarna av området består av kommunala tomter som säljs genom kommunens tomtkö men detaljplanen gör det också möjligt att bygga rad-, par- och kedjehus i området. Ytor för parkmark finns också. De allmänna platserna så som gator och parkytor har byggts ut och nu pågår försäljning av tomtmark.