Planerade byggprojekt

Här publiceras information om planerade byggprojekt i Svalövs kommun. I planeringen vägs allmänna och enskilda intressen samman för att värna om en lämplig framtida utveckling. Det är samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för planeringen i kommunen.

Norra kyrkvången - Svalövs tätort

Illustartion över Norra kyrkvången.

På Norra Kyrkvången planeras ett nytt bostadsområde med villor, parhus och marklägenheter som knyts ihop med villabebyggelsen på Södra Kyrkvången. Området har ett härligt läge på tätortens rand med närhet till Svalövssjön, cykelavstånd till centrum och tågstation och utblickar över det böljande odlingslandskapet.

Norra Kyrkvången karaktäriseras av grönska, med en park i det sydvästra hörnet och ett genomgående grönt stråk för fotgängare och cyklister. Infart sker från Bläckblåsaregatan, och inom området anläggs enbart lokalgator som skapar en trygg trafikmiljö.

Detaljplanen för bostadsområdet på Norra Kyrkvången vann laga kraft i september 2020 och under 2021-2022 pågår projektering och utbyggnad av kommunal infrastruktur.

Läs mer om markanvisning och tomtkö Öppnas i nytt fönster..

Lantlyckan - Svalövs tätort

Illustartion över Lantlyckanområden i Svalövs tätort.

På Lantlyckan, som tidigare var känt som Lantmännen-tomten, omvandlas det tidigare industriområdet till bostäder på ett av Svalövs bästa lägen. Från Lantlyckan är det bara en kort promenad till centrum och tågstation, med kopplingar till resten av regionen.

Lantlyckan ger plats åt en variation av bostäder: flerfamiljshus, radhus och i södra delen planeras bostäder för särskilt boende, trygghetsboende och vård samt kontors och administrationslokaler. Möjlighet för centrumverksamhet i bottenvåningarna planeras också. De gröna värdena är centrala i området, med ett genomgående grönt stråk för cyklister och fotgängare och öppen dagvattenhantering skapas en lugn miljö mellan husen.

Detaljplanen för den södra delen av Lantlyckan är färdig och nu väntar bygglov och projektering. För den norra delen pågår detaljplanering.