Svalövs kommun

Pågående detaljplanearbete

SVALÖV

Planprocess Samråd

Del av Södra Svalöv 30:7 m.fl., del av kv Lantlyckan
Granskningstiden gick ut den 20 juli 2020
FöljebrevPDF (pdf, 718 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.9 MB)
PlankartaPDF (pdf, 3 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 569.5 kB)
VA-utredningPDF (pdf, 2.4 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 3.1 MB)
TrafikutredningPDF (pdf, 1.2 MB)
RiskutredningPDF (pdf, 571.1 kB)
Undersökning av betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 384.7 kB)
Översiktlig miljöteknisk markundersökningPDF (pdf, 3.6 MB)
Riskbedömning avseende påvisade föroreningarPDF (pdf, 912.7 kB)

BILLEBERGA

Del av Billeberga 11:4
Granskningstiden gick ut den 15 december 2020
FöljebrevPDF (pdf, 169.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)
PlankartaPDF (pdf, 956.4 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 385.6 kB)
TrafikutredningPDF (pdf, 1.2 MB)
VA-utredningPDF (pdf, 1.1 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 1.6 MB)
RiskutredningPDF (pdf, 327.3 kB)

Del av Årup 7:18
Samrådstiden gick ut den 15 december 2020
FöljebrevPDF (pdf, 462.3 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.4 MB)
PlankartaPDF (pdf, 577.5 kB)

KÅGERÖD

Inga pågående planer

RÖSTÅNGA

Del av Röstånga 2:140 "Villa Söderåsen"
Samrådstiden gick ut den 14 februari 2021
KungörelsePDF (pdf, 530 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3 MB)
PlankartaPDF (pdf, 709.8 kB)
Rapport, områdesvis uppföljning av fladdermöss 2016PDF (pdf, 2 MB)
PM, påverkan på fladdermösspopulationenPDF (pdf, 291.3 kB)


Röstånga 1:78 och del av Röstånga 1:68 "Odengården"
Granskningstiden pågår 7 februari - 11 mars 2021

FöljebrevPDF (pdf, 266.3 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 5.1 MB)
PlankartaPDF (pdf, 659.6 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 723.9 kB)
Markteknisk undersökningsrapport (MUR)PDF (pdf, 945.4 kB)
Tekniskt PM GeoteknikPDF (pdf, 201.2 kB)


Röstånga 4:3 (Ekobyn)
Granskningstiden gick ut den 3 augusti 2020
FöljebrevPDF (pdf, 379.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 9.1 MB)
PlankartaPDF (pdf, 644.2 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1.5 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 2.1 MB)
Geoteknisk utredningPDF (pdf, 4.4 MB)


TECKOMATORP

Processbild Samråd

Teckomatorp 7:53 m.fl. (Stationsnära läge)

Samrådstiden gick ut den 7 maj 2018
FöljebrevPDF (pdf, 46.1 kB)
SändlistaPDF (pdf, 47.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.4 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 1.9 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 6.5 MB)
RiskbedömningPDF (pdf, 1.3 MB)

Planprocess samråd

Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna)
Samrådstiden gick ut den 1 mars 2017
Vilar - inväntar BT Kemi
FöljebrevPDF (pdf, 323.6 kB)
SändlistaPDF (pdf, 419.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)
Plankartaöppnas i nytt fönster
ChecklistaPDF (pdf, 43.2 kB)
SkissutredningarPDF (pdf, 1 MB)
Huvudstudie södra områdetPDF (pdf, 2.8 MB) 

Processbild Granskning

Teckomatorp 9:7, 7:1 m.fl. "Teckomatorpsgården" Antagen av SBN men har ej gått vidare till Kf

PlankartaPDF (pdf, 1.8 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.6 MB)

Processbild Granskning

Teckomatorp 9:7,7:1 "Teckomatorps verksamhetsområde" Granskning II.

Granskningstiden gick ut den 14 december 2016

FöljebrevPDF (pdf, 352.6 kB)
SändlistaPDF (pdf, 427 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.8 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 1.4 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 1.3 MB)

 

TÅGARP

Inga pågående planerLagakraftvunna detaljplaner

 

Processbild Laga kraft

Felestad 27:47 m.fl. "Solgården"

Laga kraft 2021 01 20

PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.4 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)

Norra Svalöv 16:6 "Norra kyrkvången"

Laga kraft 2020 09 23

PlanbeskrivningPDF (pdf, 13.2 MB)
PlankartaPDF (pdf, 2 MB)

Teckomatorp 8:29-31 (upphävande av tomtindelning)
Laga kraft 2020 09 23

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.9 MB)
TomtindelningskartaPDF (pdf, 245.3 kB)

Värmö 6:6
Laga kraft 2020 04 24

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 418.5 kB)
PlankartaPDF (pdf, 1.7 MB)

Kågeröd 1:121 "Kågerödslund"
Laga kraft 2020 01 11

PlanbeskrivningPDF (pdf, 5.2 MB)
PlankartaPDF (pdf, 798.8 kB)

Kågeröd 3:18 m fl (Väg 1232 och 109)
Laga Kraft 2019 06 11
PlankartaPDF (pdf, 4.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.4 MB)

Teckomatorp 6:1 m fl (Stationsområdet)
Laga kraft 2018 11 06  
Plan- och illustrationskartaPDF (pdf, 1.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.8 MB)

Södra Svalöv 32:1 m.fl. (Hjalmar Nilssons park)
Laga kraft 2018 06 17
PlankartaPDF (pdf, 2.4 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.6 MB)

Felestad 27:57 "Bredingegatan"
Laga kraft 2018 04 25
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.4 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.2 MB)

Södra Svalöv 34:81 m fl "Ryttaregatan"
Laga kraft 2018 03 27
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.8 MB)
PlankartaPDF (pdf, 801.4 kB)

Kågeröd 3:19 m.fl. (Stödmur)
Laga kraft 2017 09 25

PlanbeskrivningPDF (pdf, 567.6 kB)
PlankartaPDF (pdf, 727.7 kB)

Södra Svalöv 6:135 m.fl (Teknikhus)
Laga kraft 2017 09 25

PlanbeskrivningPDF (pdf, 788.9 kB)
PlankartaPDF (pdf, 826.5 kB)

Södra Svalöv 9:33 m.fl. (Stationsområde, Järnvägsgatan)
Laga kraft 2017 09 25

PlanbeskrivningPDF (pdf, 722.5 kB)
PlankartaPDF (pdf, 849.4 kB)

Kågeröd 15:1 m.fl. (Centrum)
Laga kraft 2017 08 22

PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.4 MB)
PlankartaPDF (pdf, 2.1 MB)

Teckomatorp 20:1 (Flerbostadshus)
Laga kraft 2017 03 28

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.5 MB)
PlankartaPDF (pdf, 447.3 kB)

Kågeröd 5:129 m.fl. (Station)
Laga kraft 2015 05 11
Planbeskrivning​PDF (pdf, 1.5 MB)
PlankartaPDF (pdf, 6.4 MB)

Gluggstorp 2:1 m.fl. (Annero) i Tågarp
Laga kraft 2015 04 24

PlanbeskrivningPDF (pdf, 14.4 MB)
PlankartaPDF (pdf, 2.1 MB)


Gällande planprogram

Planprocessprogramstatus.

PLANPROGRAM Billerga tätort
Samrådstiden gick ut den 4 oktober 2017
PlanprogramPDF (pdf, 5.1 MB)

Publicerad: 2021-02-19

Sidansvarig: Tobias Varga

Kontakt

Plan
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun