Eldningsregler & brandriskprognos

Innan du eldar i skog och mark behöver du ta reda på om det råder eldningsförbud.

Håll koll på aktuell brandriskprognos

I Svalövs kommun råder eldningsförbud vid brandriskvärde stor (4), mycket stor (5) och extremt stor (5E). Det aktuella brandriskvärdet uppdateras dagligen perioden 1 april-31 oktober. Under övrig tid sker uppdatering endast vid extrema väderförhållanden med ihållande torka.

Aktuell brandriskprognos Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du eldar trots att eldningsförbud råder kan du dömas till böter.

Att tänka på vid grillning?

Om du tänker grilla är det viktigt att du är förstiktig.

Tänk på att:

 • Kontrollera att brandriskprognosen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tillåter grillning den aktuella dagen.
 • Placera grillen stadigt och långt ifrån husvägg, plank eller annat som kan börja brinna.
 • Ha släckmedel i närheten, exempelvis en spann med vatten, brandsläckare eller trädgårdsslang.
 • Lämna aldrig en tänd grill utan bevakning.
 • Elda bara med grillkol eller briketter i din grill.
 • Använd aldrig T-sprit, bensin med mera för att tända en grill. En brand kan flamma upp mycket fort.

Engångsgrill:

 • Får ej användas när eldningsförbud råder.
 • Placera aldrig en engångsgrill direkt på marken. Ställ den på det medföljande stativet och på obrännbart, stadigt underlag. Ett trädäck är inte ett bra alternativ.
 • Läs grillens instruktioner innan du tänder på.
 • Häll vatten på grillen direkt efter användning.
 • Släng grillen i plåtkärl avsett för engångsgrillar.
 • Lägg inte grillen i en soptunna eller container. Om grillkolet inte är tillräckligt svalt kan det orsaka en brand.
 • Den som tänder grillen har ansvaret.

Vad gör jag om jag ser någon som bryter mot eldningsförbudet?

Börja med att berätta om att det är eldningsförbud. Den personen kanske inte har förstått vad det är som gäller. Om du fortfarande inte får någon respons så ta hjälp av polisen via 112 eller 114 14 beroende på hur akut det är.

Får jag lov att elda avfall?

Det är inte tillåtet att själv ta hand om sitt avfall genom att elda upp det. Det gäller alla typer av avfall som till exempel sopor, gamla möbler och rivningsmaterial. Om du eldar avfall begår du ett miljöbrott.

Information och regler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gällande eldning av avfall och trädgårdsavfall samt vilka lokala hälsoföreskrifter som råder i Svalövs kommun

Föreskrifter om eldningsförbud i Svalövs kommun 2024

Myndighetsnämnden i Svalövs kommun har den 19 februari 2024, med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, beslutat att följande ska gälla för Svalövs kommun:

Eldningsförbud gäller för Svalövs kommun.

Förbudet innebär att eldning utomhus är förbjuden vid brandriskvärde 4, 5 eller 5E.

Förbud vid brandriskvärde 4 och 5:
1 § Förbud mot viss typ av eldning utomhus. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, uppvärmning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) samt användning av pyroteknik. Förbud mot användning av ogräsbrännare gäller oavsett bränsle.

Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark eller områden där eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Förbudet omfattar inte:

 • grillning på av kommunen iordningställda platser utformade så att risken för spridning av brand är låg,
 • grillning och matlagning på tomt i anslutning till villa, fritidshus, kolonistuga eller flerbostadshus. Grill eller annan matlagningsanordning ska vara utformad samt placerad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att anordningen har ben eller står på stativ och placeras på behörigt avstånd från skog eller högt gräs. Det är också tillåtet att, på samma villkor, grilla på campingplatser. Ha alltid tillgång till vatten. OBS! Engångsgrillar får inte användas.
 • grillning och matlagning som utförs av ideella föreningar och näringsidkare inom eget verksamhetsområde, om det sker på obrännbart underlag på behörigt avstånd från skog och mark eller annat brännbart material och där brandsläckningsutrustning finns tillgänglig.
 • heta arbeten om de utförs av certifierade hetarbetare.

2 § Förbudet enligt 1 § gäller vid brandriskvärde 4 och 5.

Förbud vid brandriskvärde 5E:
3 § Förbud mot alla typer av eldning utomhus. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, uppvärmning, matlagning, pyroteknik samt bränning oavsett vilken typ av bränsle som används. Förbudet innefattar även hetarbeten.

Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark eller områden där eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Förbudet omfattar inte:

 • grillning och matlagning på tomt i anslutning till villa eller flerbostadshus. Grill eller annan matlagningsanordning ska vara utformad samt placerad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att anordningen har ben eller står på stativ och placeras på behörigt avstånd från skog eller högt gräs. Ha alltid tillgång till vatten. OBS! Engångsgrillar får inte användas

4 § Förbudet enligt 3 § gäller vid brandriskvärde 5E.

Övrigt
5 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av operativ chef, ingenjör eller yttre befäl på räddningstjänsten.

Upplysning
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Denna föreskrift gäller från och med 2024-03-01 fram till beslut om föreskriftens upphävande.