Om Räddningstjänsten

Räddningstjänsen över utryckning.

Vårt primära uppdrag är att ingen ska råka ut för en olycka i Svalövs kommun. Och skulle olyckan ändå vara framme, så finns vi här för dig!

Svalövs räddningstjänst består av två Rib-stationer och två brandvärn.

Rib står för Räddningstjänstpersonal i beredskap. Våra Rib-stationer finns i Svalöv och Röstånga. Brandvärnen finns i Teckomatorp och Tågarp. De har ingen beredskap utan är helt frivilliga och ställer upp när de har möjlighet. Detta innebär att det alltid finns personal i tjänst, dygnet runt, årets alla dagar.

Räddningstjänsten i Svalöv samarbetar med grannkommunerna. Vårt så kallade yttre befäl kommer från Landskrona räddningstjänst och vakthavande brandingenjör samordnas genom Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Den förebyggande verksamheten sker i samarbete med Landskrona räddningstjänst.

Vi på Räddningstjänsten vi bryr oss om dig därför har vi utbildningar i brand och första hjälpen med hjärt-lungräddning.

Välkommen att kontakta oss för att veta mer!