Vill du bli brandman på deltid?

Deltidbrandmän övar vid brandstationen i Svalöv.

En brandman på en deltidsstation har många av de arbetsuppgifter som en brandman på en heltidsstation har – men inte hela tiden.

Som brandman på deltid rycker du ut vid larm under de dagar du har beredskap. Du åker på räddningsinsatser vid sjukdomsfall, bränder, trafikolyckor och andra olyckor inom din stations upptagningsområde. Beredskapen har du på ditt ordinarie arbete och/eller i hemmet. Inom fem minuter ska du kunna rycka ut från den brandstation som du tillhör.

Deltidsbrandman i Svalövs kommun

Som deltidsbrandman hos oss har du normal sett beredskap var fjärde vecka. Under den tiden behöver du kunna infinna dig på och rycka ut från din brandstation inom fem minuter. Detta innebär vanligtvis att du behöver bo och/eller jobba inom fem minuter från en deltidsbrandstation.

Frågor och svar om jobbet

Hur mycket tid tar det att vara brandman?

Beredskap
Du har beredskap ungefär en vecka i månaden. Beredskapsveckan påbörjas normalt på måndagar klockan 06:00 och avslutas påföljande måndag, samma tid. Under den tid du har beredskap är du skyldig att befinna dig på ett sådant avstånd till brandstationen att anspänningstiden kan hållas.

Anspänningstiden är 5 minuter, då ska du vara färdig för utryckning på brandstationen. Ersättning för din beredskapsvecka är enligt nuvarande RIB-avtalet.

Utryckningar
Stationerna Röstånga och Svalöv larmas totalt cirka 240 gånger per år.

Övningar
Övning sker på vardagskvällar (ofta måndag kl. 18:00-21:30) var fjärde vecka. Varje år tillkommer ofta något övningstillfälle. Detta kan vara heldagsövning, alternativt halvdagsövning denna kan även inträffa på en lördag eller söndag. Som Styrkeledare medverkar du även på ett antal befälsövningar utöver ovan nämnda övningstillfällen.

Vad tjänar man som deltidsanställd brandman?

Räddningstjänsten Svalöv betalar ersättning enligt kollektivavtal för den tid du har beredskap och när du deltar i insatser, övningar och utbildningar.

Exempel: ersättning för en beredskapsvecka är 4 868 kronor (beredskapsersättning).

Vad krävs för att jobba som brandman på deltid?

För att kunna bli deltidsanställd brandman hos oss krävs att du:

  • är över 18 år,
  • är frisk och har god kondition,
  • är simkunnig,
  • inte är mörk- eller höjdrädd,
  • gillar lagarbete,
  • är stresstålig,
  • har B körkort (C-körkort är meriterande),
  • klarar våra rekryteringstester,
  • bor och/eller arbetar med möjlighet att ta dig till brandstationen inom 5 minuter,
  • har din huvudarbetsgivares och din familjs medgivande.

Hur blir jag brandman?

Du som blir antagen utbildas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under totalt sex veckor för att bli brandman på deltid.

Utbildningen består av två kurser: Kommunal räddningstjänst och Räddningsinsatsen. Den första och andra kursen är inte sammanhängande.

Kurs 1
Kommunal räddningstjänst utgörs av två delkurser (A och B). Delkurs A syftar till att utveckla grundläggande kunskaper inom ämnesområdena brand, räddning, akut omhändertagande, farliga ämnen, miljö och krisstöd. Den är två veckor lång och genomförs på MSB:s skola i Revinge eller på någon av de sex regionala utbildningsplatser som MSB erbjuder. Under delkurs B, som är en vecka lång befinner sig den studerande på sin lokala räddningstjänst och genomgår där en praktikperiod utifrån uppsatta lärandemål från kursplanen.

Kurs 2
Räddningsinsatsen är tre veckor lång och genomförs på MSB:s skola i Revinge eller på någon av de sex regionala utbildningsplatser som MSB erbjuder. Kursen knyter ihop de kunskaper du fått med dig under kurs 1 och ger dig förutsättningar till fördjupade kunskaper inom de olika ämnesområdena. Under slutet av kursen kommer du delta i och öva på olika typer av räddningsinsatser av typen vanligt förekommande olyckor.

Efter genomgången och godkänd kurs 2 utfärdas ett utbildningsbevis från MSB som ger möjlighet att söka fortbildning och vidareutbildning inom MSB:s utbildningssystem.

Utbildningen betalas av Räddningstjänsten Svalöv och du får ersättning under utbildningen.

Räddningstjänsten Svalöv ersätter, i de fall det är aktuellt, förlorad arbetsinkomst från ordinarie arbetsgivare under utbildningen.

Vilka fysiska krav ställs för att man ska få jobb som brandman på deltid?

En gång per år ska hälsoundersökning enligt AFS 2007:7 rök- och kemdykning genomföras. Arbets-EKG genomförs vid anställning och sedan periodvis beroende på din ålder. Vart 5:e år innan 40 år, vartannat år efter 40 år och varje år efter 50 års ålder. Två gånger per år ska rullbandstest enligt AFS 2007:7 rök- och kemdykning genomföras.

Rullbandstest
Rullbandstestet inleds med uppvärmning, 1 minut med 2,5 graders lutning och 1 minut med 4 graders lutning. Uppvärmningen är frivillig men rekommenderas. Därefter obligatoriskt test under 6 minuter med 8 graders lutning.

Klädseln är kortbyxor, t-shirt, rökdykarunderställ, larmjacka, larmbyxor, andningsskydd i form av stålflaskor utan mask. Stövlar ersätts med idrottsskor. Vikten på utrustningen skall vara 24 kg +/- 0,5 kg.