Psykisk ohälsa

De flesta av oss drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa, antingen i familjen, bland vännerna eller på jobbet.

Det kan behövas stöd och vägledning för att ta sig igenom tillvaron. I Svalövs kommun kan du få individuellt stöd som är anpassat efter dig, din situation och dina behov. Vi kan erbjuda upp till fem fria samtal utan journalföring. 

Råd- och stödsamtalen kan handla om det som känns viktigt för just dig. Det kan handla om boende, konflikter i familjen, pengar eller att du känner dig ensam. Det kan också handla om våld i familjen, relationsproblem eller föräldraskap. Kanske är du anhörig till någon som har problem och behöver prata av dig. Kontaktuppgifter till oss hittar du här.

I kommunens ansvar ingår att skapa möjligheter för att människor med psykiskt funktionshinder ska kunna delta i samhällets gemenskap.

Kommunen ska även arbeta förebyggande och rehabiliterande.

Kommunen har ett särskilt ansvar att ta initiativ till och samordna/planera åtgärder som behövs vid långvarigt psykiskt funktionshinder.

Ansöka om stöd

Om du har behov av mer stöd än du får via råd- och stödsamtalen finns det möjlighet att ansöka om det. Kontakta utrednings- och uppföljningsenheten, vuxna via kommunens växel på telefon 0418-47 50 00.

Akuta psykiska problem

Om du mår akut psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till den vårdenhet du tillhör. Där får du en medicinsk bedömning via telefon, råd om din hälsa och vid behov en besökstid.

Under de tider då din vårdenhet har stängt, kan du få hjälp via Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 eller besöka www.1177.se Länk till annan webbplats.. Sjukvårdsrådgivningen har öppet dygnet runt och ger dig råd om vård och medicinsk bedömning via telefon. Du får också information om vart du ska vända dig om du bedöms behöva besöka vården.

Vid akut, livshotande tillstånd — ring 112.

Akutmottagning barn- och ungdomspsykiatri Malmö

Telefonnummer: 040-33 10 00. När du behöver akut psykiatrisk vård och är under 18 år. Tar emot patienter från hela Skåne.

Akutmottagning vuxenpsykiatri i Helsingborg

Telefonnummer: 042- 406 27 30

När du behöver akut psykiatrisk specialistvård och är 18 år eller äldre.

Mind Självmordslinjen

Telefonnummer: 901 01

Du som känner att du inte vill leva längre eller har någon närstående du är orolig för kan ringa eller chatta anonymt. Självmordslinjen drivs av den ideella föreningen Mind som arbetar för psykisk hälsa. Öppet dygnet runt, varje dag. Vid akut självmordsrisk bör du ringa 112.

Boendestöd och särskilt boende

Du som bor i egen bostad och har ett psykiskt funktionshinder kan ansöka om boendestöd. Det psykosociala stödet hjälper dig utifrån dina behov och stödet är kostnadsfritt. Målet är att du ska få stöd för att kunna bo själv och hjälp att klara vardagen såväl hemma som ute i samhället. Hjälp till självhjälp.

För den som har omfattande psykiska funktionshinder och är i behov av trygghet och stöd i boendet finns det möjlighet att ansöka om särskilt boende.

Kontakt

Kontakta utrednings- och uppföljningsenheten, vuxna. Du kommer i kontakt med oss via kommunens växel på telefon 0418-47 50 00.

Personligt ombud

För dig med psykisk ohälsa finns möjlighet att få stöd, råd och hjälp av ett personligt ombud.

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och behöver hjälp och stöd att klara din ekonomi, i din kontakt med myndigheter som kommunen, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen, eller vid kontakter med sjukvården, kan vända dig till det personliga ombudet.

Stödet kostar ingenting, inga journaler förs och ombudet har tystnadsplikt. Du och ombudet bestämmer tillsammans när och var ni ska ses.

Svalövs kommun har lämnat i uppdrag till PO-Skåne, Personligt ombud Skåne, att utföra tjänsten stöd till personer med psykiskt funktionsnedsättning genom personligt ombud.

Kontakt

PO-Skåne Svalövs kommun Länk till annan webbplats.

Öppenverksamhet Viva

Viva är en öppen verksamhet för dig som på ett eller annat sätt har eller har haft psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik. Vi erbjuder gemenskap och social samvaro.

Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Det finns möjlighet att delta i utflykter, laga mat, spela spel och läsa tidningen. Vi har också datorer med internet till vårt förfogande.

Under öppettiderna finns alltid två psykiatrihandledare i tjänst. Vi som arbetar här har tystnadsplikt.

Trygghet/hänsyn/gemenskap är ledord i vår verksamhet.

Kontakt

Telefon: 0418-66 52 63
Besöksadress: Carl XI:s gata 17, 268 33 Svalöv

FACT-vårdprogram

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) är ett vårdprogram som ska ge en god vård och omsorg, genom en flexibel användning av psykiatrins och kommunens resurser. Programmet vänder sig till vuxna med svår psykiatrisk sjukdom.

Vad är FACT och för vem?

Syftet med programmet är att erbjuda hjälp från både kommunen och psykiatrin genom sammansatta team, så kallade ”flexibla team”. Teamet samarbetar för att du som individ ska få hjälp så snabbt som möjligt utifrån de behov du har. Teamets huvudsakliga uppdrag är att stödja din återhämtning och att arbeta förebyggande för att du i bästa mån ska kunna bevara din psykiska hälsa.

Programmet är till för dig som har en allmänpsykiatrisk diagnos. Undantaget är psykossjukdom och beroendesjukdom. Din diagnos ska medföra nedsatt funktionsförmåga och att det finns perioder då du är i behov av akut stöd med ökade insatser, såväl som det finns perioder då du har mindre behov av insatser.

Hur kommer jag i kontakt med FACT?

Kommunens samordnare kan svara på dina frågor och kan även hjälpa till med en remiss.
Helen Rasmusson nås på telefon: 0709-47 54 27, vardagar mellan 08.00-16.30.