Stöd till barn & unga

Alla kan må dåligt eller ha problem ibland. Men det finns stöd att få. Du kan också hitta andra som kanske har samma tankar eller problem. 

Det finns många ställen där du kan söka stöd, hjälp och information. Ibland behövs mycket stöd. Ibland kanske det räcker att ha någon att prata med. Här finner du kontaktuppgifter till olika organisationer i akuta och mindre akuta situationer.

Barn och ungdomar har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Svalövs kommun arbetar på olika sätt med att stödja barn och ungdomar med olika typer av problem.

Socialtjänsten ansvarar för att ge stöd och hjälp till barn och unga som inte har det bra. Här jobbar bland annat socialsekreterare vars uppgift är att tillsammans med dig och din familj försöka hjälpa dig så att du ska få det bättre.

Om du är osäker på vilken hjälp du kan få eller vem du ska vända dig till, kan du kontakta oss via mottagningstelefonen, se nedan.

Kontakt

Mottagningstelefon: 0418-47 50 63
Måndag-fredag: kl. 10.00-12.00, 15.00-17.00

Maria Skåne Nordväst

Maria Skåne Nordväst mottagning för unga finns nu i Svalöv

Maria Skåne Nordväst erbjuder rådgivning och behandling för dig som inte fyllt 25 och har problem med alkohol eller andra droger.

Hos Maria Nordväst kan du få ett samlat stöd av familjebehandlare, kurator och psykiatrisjuksköterska.

Du som är anhörig eller närstående till en ung person med substansbruk av alkohol eller andra droger kan också få råd och stöd.

Maria Nordväst hittar du på Svalegatan 4B måndagar kl. 13.00-17.00.

Ring till mottagningstelefon 042-406 30 80 eller kom på drop in-tid i Helsingborg:
Måndag 16.00-19.00.
Plats: Bruksgatan 29, Helsingborg

Du kan också lämna meddelande, så blir du kontaktad. Maria Nordväst finns också på 1177.se.

Har du ett barn som använder alkohol eller andra droger på ett problematiskt sätt? Kom till vår föräldragrupp.

Är du förälder till en ung person (upp till 25 år) med missbruksproblem? Då är du välkommen till vår föräldragrupp. Här får du dela tankar och erfarenheter med andra i samma situation – oavsett hur din ungdom har det just nu. Vi träffas vid åtta tillfällen på kvällstid, fika ingår.

Plats: Maria Skåne Nordväst, Bruksgatan 29, Helsingborg