Öppna insatser

Foto: Mostphotos.

Ibland känns det som att problemen har tagit överhanden i ens liv och att man behöver råd och stöd för att komma vidare och nå en förändring.

Öppna insatser är en verksamhet inom Svalövs kommun som vänder sig till alla kommuninvånare.

Till Öppna insatser kan du vända dig direkt om du vill ha råd och stöd. Vi har möjlighet att ge dig upp till fem rådgivande samtal som inte journalförs. Det är kostnadsfritt att besöka oss.

Du kan komma själv, tillsammans med familjen eller med andra för dig betydelsefulla personer.

Vi arbetar även tillsammans med er som blivit beviljade insatser via socialtjänsten.

Öppna insatser erbjuder individuella samtal samt olika gruppverksamheter för både barn och vuxna. Vi arbetar utifrån olika metoder och har en bredd av kompetenser och erfarenheter.

Vår verksamhet omfattas av tystnadsplikt men också av anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen (SoL), vilket bland annat innebär att vi är skyldiga att anmäla vid misstanke om barn far illa.

Vill du veta mer om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Kolla in vår kortfilm

I filmklippet får du träffa några av personerna som arbetar på Öppna insatser i Svalövs kommun. Medarbetarna berättar också kort om vilket stöd verksamheten har möjlighet att erbjuda kommunens invånare.

Kontaktuppgifter Öppna insatser

Barn, ungdom och familj
Socialrådgivare, Hanna Hammar
0709-47 50 09
E-post

Socialrådgivare, Thorbjörn Bevheden
0709-47 50 45
E-post

Socialrådgivare, Jenny Strömer
0733-66 20 45
E-post

Socialrådgivare, Johan Nilsson
0709-47 50 33
E-post

Riskbruk/missbruk/beroende
Socialrådgivare, Linda Andreasson
0709-47 50 55
E-post

Socialrådgivare, Jenny Kristinsson
0709- 47 52 05
E-post

Socialrådgivare, Gunnel Fjell
0418-47 53 30
E-post

Socialpsykiatri
Psykiatrihandledare, Lotti Walfridsson
0709-47 54 47
E-post

Psykiatrihandledare, Helen Rasmusson
0709-47 54 27
E-post

Brottsofferstöd, Medling
Socialrådgivare, Johan Nilsson
0709-47 50 33
E-post

Våld i nära relationer
Socialrådgivare, Gunnel Fjell
0418-47 53 30
E-post