Bygg- och anläggningsprogrammet

Vill du köra riktigt stora och moderna anläggningsmaskiner och komma igång och jobba direkt efter gymnasiet? Då är Bygg- och anläggningsprogrammet något för dig.

Vill du arbeta i en bransch som söker hundratals nya medarbetare varje år? Då är Bygg- och anläggningsprogrammet något för dig. ME, Maskinentreprenörerna ansvarar för den yrkesinriktade delen av programmet

Här får du lära dig maskinföraryrket precis som det ser ut i arbetslivet. Du kommer bli proffs på att hantera situationer du kan komma att stå inför som maskinförare. Det kan exempelvis vara att anlägga husgrunder och vägar, lasta grus och flytta byggmaterial. En stor del av skoltiden får du tillbringa i hytten och skolan har ofta tillgång till den senaste modellen av varje maskintyp.

För att utbildningen ska hålla högsta kvalitet och möta arbetsgivarnas krav ansvarar ME, Maskinentreprenörerna, för den yrkesinriktade delen av programmet. ME är landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer och driver utbildningen på entreprenad.
Du får lära dig många spännande arbetsmoment, får värdefulla kontakter och bästa möjliga personliga utveckling. För att lyckas med det har vi hög lärartäthet och mycket kontakt med branschen genom långa praktikperioder och bra övningsområden.
De gymnasiegemensamma ämnena läser du med engagerade och kunniga lärare som samarbetar med yrkeslärare och instruktörer med lång erfarenhet i gemensamma lokaler, som hjälper dig att nå dina mål utifrån ME:s pedagogiska modell, som innebär en stor del praktiskt lärande på skolan och på företag i branschen.

Redan i ettan får du träna på att köra grävmaskin och hjullastare och du får jobba med uppgifter nära verkligheten. När utbildningen är klar får du din yrkesexamen och grundläggande högskolebehörighet (om du valt till de ämnena). Du som är snabb kan till och med ta ditt B-körkort på skoltid.

Maskinförarutbildningen är också en bra grund om du vill gå vidare till andra yrken i branschen.

I utbildningen ingår minst 15 veckor APL, arbetsplatsförlagd utbildning. Under praktikperioderna kommer du vara med om en rad spännande projekt som praktikföretagen erbjuder. ME:s position i branschen ger bra praktikplatser till alla elever, något som blir en viktig inkörsport till yrkeslivet efter skolan.

Vill du skugga en dag på programmet? Boka här! Länk till annan webbplats.


Poängplan Bygg- och anläggningsprogammet

Gymnasiegemensamma ämnen 900 p:

Engelska
Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p (valbart)

Historia
Historia 1a1, 50 p

Idrott & hälsa
Idrott & hälsa, 100 p

Matematik
Matematik 1A, 100 p

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1, 50 p

Religionskunskap
Religionskunskap 1, 50 p

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1, 50 p

Svenska
Svenska 1, 100 p
Svenska 2, 100 p (valbart)
Svenska 3, 100 p (valbart)
eller svenska som andraspråk/svenska som andraspråk 1, 100 p

Programgemensamma karaktärsämnen: 400 p

Bygg & anläggning
Bygg & anläggning 1, 200 p
Bygg & anläggning 2, 200 p

Inriktning Anläggningsfordon: 900 p

Anläggningsförare
Anläggningsförare process, 100 p
Anläggningsförare 1, 200 p
Anläggningsförare 2, 200 p
Anläggningsförare 3, 200 p
Anläggningsförare 4, 200 p

Programfördjupning: 300 p

Anläggning - vägbyggnad, 100 p
Anläggning - ledningsbyggnad, 200 p

Gymnasiearbete: 100 p


Individuellt val: 200 p


Idrott & hälsa 2, 100 p
Jakt- och viltvård, 100 p
Bild och form 1b, 100 p
Entreprenörskap, 100 p
Stensättning, 100 p
Yttre miljö-anläggning, 100 p
Företagsekonomi, 100 p