VVS- och fastighetsprogrammet

Är du en problemlösare och vill jobba med service och system i olika
typer av byggnader? På VVS- och fastighetsprogrammets inriktning
VVS lär du dig om hur du sätter in och tar hand om olika värme- och
sanitetssystem. På Svalöfs gymnasium går du programmet som lärling.

VVS står för värme, ventilation och sanitet. Branschen bjuder på spännande teknik och utvecklingsmöjligheter. Fördjupade kunskaper om energi- och miljöfrågor samt om säkerhet inom VVS-teknik ingår i utbildningen och även hur man använder maskiner på ett effektivt och miljövänligt sätt för att möta framtidens behov.
När du läser inriktningen som lärlingsutbildning får du en unik möjlighet att tillbringa så mycket av din gymnasietid som möjligt ute på en arbetsplats där du gör delar av de praktiska inslagen i inriktningens kurser.

När man jobbar inom VVS ska man ofta hålla kontakt med entreprenörer, beställare och kunder. Under din utbildning ges det därför även möjlighet att utveckla din serviceförmåga, kvalitetsmedvetenhet och kreativitet.
Inriktningen VVS ska ge eleverna kunskaper för att bygga system enligt gällande installationsregler och bygglagstiftning. Utbildningen ger möjlighet till jobb som till exempel montör inom VVS, industrirör eller isolering av tekniska installationer.

Poängplan VVS- och fastighetsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 900 p

Engelska
Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p (valbart)

Historia
Historia 1a1, 50 p

Idrott & hälsa
Idrott & hälsa, 100 p

Matematik
Matematik 1a, 100 p

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1, 50 p

Religionskunskap
Religionskunskap 1, 50 p

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1, 50 p

Svenska
Svenska 1, 100 p
Svenska 2, 100 p (valbart)
Svenska 3, 100 p (valbart)
eller svenska som andraspråk/svenska som andraspråk 1, 100 p

Programgemensamma ämnen: 400 p

Elektroteknik
Elkraftteknik, 100p

Systemkunskap
Systemuppbyggnad, 100 p
Värmelära, 100p

Verktygs- och materialhantering
Verktygs- och materialhantering, 100 p

Inriktning VVS: 300 p

VVS - installation
Entreprenadsteknik, 100 p
Sanitetsteknik 1, 100 p
Värmeteknik 1, 100 p

Individuellt val, 200 p

Gymnasiearbete, 100 p

Programfördjupning , 900 p