Erasmus+

Vill du göra delar av din praktik ute i Europa när du går på Svalöfs gymnasium?

Vill du resa ut i Europa och lära dig mer om hur ditt framtida yrke fungerar i ett annat land? Hos oss kan du få göra din praktik utomlands med hjälp av Erasmus+.

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning är ett EU-finansierat program för internationellt samarbete inom yrkesutbildning. I programmet ingår yrkespraktik för elever och jobbskuggning eller kursdeltagande för personal. Erasmus+ betalar kostnader för resa och boende och i viss mån mat- och fickpengar.

Svalöfs gymnasium har en så kallad Erasmus-ackreditering t.o.m. 2027. Det betyder att vi får pengar flera år framöver och kan arbeta långsiktigt och strategiskt. 2022/2023 gjorde 33 elever från Svalöfs gymnasiums sin praktik i bland annat Irland, Spanien, Grekland, Nordmakedonien, Tyskland och Portugal. Vi räknar med att ungefär lika många ska få åka på utlandspraktik även kommande skolår.

Syftet med Erasmus+ är att höja kvaliteten i undervisningen och lärandet. Övergripande mål är att: 

  •        Stärka den europeiska dimensionen i undervisning och lärande. 
  •      Främja inkludering och mångfald, tolerans och demokratiskt deltagande i samhället.
  •        Främja kunskap om det gemensamma europeiska arvet och mångfalden.
  •         Stödja utvecklingen av yrkesnätverk i Europa.

På Svalöfs gymnasium finns en Erasmus-grupp med representanter från arbetslagen som träffas regelbundet.

Fråga gärna om du vill veta mer!

Joakim Dahlin
Erasmus-koordinator och skolambassadör för EU