Svalöfs gymnasium - programpresentationer

Bygg- och anläggningsprogrammet

Tävlingsteknik - Fordons- och transportprogrammet

Yrkesförare - Fordons- och transportprogrammet

Personbil - Fordons- och transportprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet - Samhällsvetenskapsprogrammet

Lantbruk - Naturbruksprogrammet

Djurvård - Naturbruksprogrammet