Komvux

Vuxenutbildningen i Svalöv arbetar nära övriga vuxenutbildningar som ingår i Familjen Helsingborg. Det innebär att vi har gemensamma yrkes- och lärlingsutbildningar som är öppna att söka för invånarna i samtliga kommuner.

Vi har enbart distans när det gäller 10 veckors kurslängd. Vid 20 veckors kurs bedrivs undervisningen även på plats.

Viktigt att ansökan fylls i tydligt och skrivs under annars kan den inte behandlas.


Skriv under ansökan och skicka in tillsammans med kopior på dina gymnasiebetyg till följande adress:

Svalöfs gymnasium
Box 113
268 22 Svalöv

Oavsett var du vill studera, söker du alltid din utbildning via din hemkommun.

Bestämmelser

Om du läser kurser på 10 veckor
Om du har valt att läsa en kurs på 10 veckor så genomförs kursen framförallt på distans med vissa obligatoriska moment på plats. Obligatoriska moment som ska genomföras på plats kan till exempel vara nationella prov, laborationer, muntliga redovisningar eller provskrivning. Du kommer vid kursstart att få information av kursansvarig lärare angående datum för obligatoriska moment samt möjlighet till handledning på plats.

Studier på Komvux jämställs med ett arbete
Detta innebär att du ska närvara på lektionspassen och meddela när du får förhinder. Oavsett om du läser på plats eller på distans så ska du vara aktiv i dina studier, jobba kontinuerligt med arbetsuppgifterna och ha löpande kontakt med de lärare du har.

Vid avsaknad av närvaro
Deltar du inte på lektionspassen eller aktiviteter i den digitala lärplattformen, utan godkänd anledning som meddelats läraren, skrivs du ut efter tre veckor. (Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Kap 6. Betygsrätt för vuxenutbildning, Särskilda bestämmelser §18. och Kap 7. Övriga bestämmelser, Avbrott §1).

Kursstarter

Ansökningsdagar och kursstarter HT23

Augusti

  • Studietakt 10 veckor: 14/8, ansök senast 22/6-23
  • Studietakt 10 veckor distans 16/10, ansök senast 29/9
  • Studietakt 20 veckor: 14/8, ansök senast 22/6-23

Prövningar HT23

  • Period 1: 18/-9 - 20/10, ansök senast 8/9
  • Period 2: 13/11 - 15/12, ansök senast 27/10

Upprop

Obligatoriskt upprop för kursstart i oktober sker den 16 oktober klockan 09.00 i skolans matsal, Rönnebergsvägen 8. Uppropet är obligatoriskt för att man ska registreras på kurserna. Om man inte kan närvara på uppropet ska man kontakta studie- och yrkesvägledare Marie Eriksson: marie.eriksson@svalov.se

Ansökan komvux grundläggande nivå

För dig som saknar kunskaper från grundskolan går det att läsa svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap på grundläggande nivå.

E-tjänst: Vuxenutbildningens ansökningsblanketter ansökan Komvux Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan komvux gymnasial nivå

Har du inte en fullständig gymnasieexamen kan du komplettera med de kurser du behöver för att slutföra denna, men du kan också välja att läsa enstaka kurser.

Det går fortfarande att läsa till ett slutbetyg t.o.m. juni 2021.
Har du redan godkänt betyg i en kurs kan du inte läsa kursen igen.

E-tjänst: Vuxenutbildningens ansökningsblanketter Pdf, 395.1 kB.

Studera på plats eller på distans

Att studera på plats
Studier på plats innebär att du deltar i lärarledda lektionspass på skolan, det handlar vanligtvis om ett tillfälle i veckan per kurs. På detta lektionspass är det obligatorisk närvaro som gäller. Skulle du vara sjuk eller få förhinder ska du kontakta din lärare i förväg.

Att studera på distans
Studier på distans innebär att du har digital kontakt med dina lärare via vår lärplattform, men du har även möjlighet att få handledning på skolan. Vissa moment i kurserna kommer att utföras på skolan, till exempel prov eller laborationer. Dessa pass är obligatoriska för att du ska bli godkänd i kursen. Hur många tillfällen som är obligatoriska på skolan varierar mellan olika kurser. Skulle du vara sjuk eller få förhinder så ska du även i detta fall kontakta din lärare i förväg.

Kontakt vuxenutbildningen

Som vuxenstuderande är studiestöd och studietakt viktigt. Våra studie- och yrkesvägledare, Lotta Jansson och Marie Eriksson svarar på frågor gällande kursutbud och vår skoladministratör, Åsa Persson, svarar på frågor gällande CSN.

Kontakta Studie- och yrkesvägledare:
Lotta Jansson, studier, Yrkesvux och Vård- och omsorgsprogrammet
0721-78 71 06
lotta.jansson@svalov.se

Marie Eriksson, SFI, grundkurser och gymnasiekurser.
0721-78 71 17
marie.eriksson@svalov.se

För frågor gällande CSN och betygsdokument:
Karin Ramström
0721-78 71 16
karin.ramstrom@svalov.se

Läs även mer om hur du ansöker om studiestöd på csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kurslitteratur

Lista för kurslitteratur ht -23 här Pdf, 296.5 kB..