Vård- och omsorgsutbildning

Utbilda dig till undersköterska, du behövs inom vård och omsorg i vår kommun!
Undersköterskeyrket är ett klokt yrkesval, det finns ett stort behov av utbildade undersköterskor framöver och det finns många möjligheter till vidareutbildning och egenutveckling efter din utbildning. Din arbetsgivare kan finnas i kommun, landsting och hos privat vårdgivare.

Behörighetskrav
Behörighetskraven för att studera på Vård- och omsorgsprogrammet är Svenska/Svenska som andraspråk grund.

Upplägg
Utbildningslängden är 15 månader (3 terminer) och du läser på heltid i det vi kallar semi-distans, det betyder att du har undervisning 1,5 dagar, resten förväntas du studera på egen hand.

Under din utbildning ingår 12 veckors praktik fördelat på tre terminer. Sammanlagt läser du 1600 poäng. Har du inte läst och fått betyg i Svenska 1 och Samhällskunskap 1a1 ingår även dessa kurser i utbildningen.

Tank på att det inte är tillåtet att göra någon av dina APL-perioder på en arbetsplats som du arbetat på.

Start för nya utbildningar!

Den 15 augusti 2022 startar vi en undersköterskeutbildning på tre terminer, som är på semidistans, vilket innebär att man är 1,5 dagar på plats i skolan per vecka och resten läser men hemifrån.
Det krävs att du har kunskaper i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.
Sista ansökningsdag är den 17 juni.

För mer information kontakta Lotta Jansson, studie-och yrkesvägledare:
lotta.jansson@svalov.se

Poängplan: Vård & omsorgsutbildning

Programmets kurser

Termin 1
Anatomi och fysologi 1, 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p
Gerontologi och geriatrik, 100 p
Omvårdnad 1, 100 p
Social omsorg 1, 100 p

Termin 2
Anatomi och fysologi 2, 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p
Omvårdnand 2, 100 p
Psykologi 1, 50 p
Social omsorg 2, 100 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p

Termin 3
Hälso och sjukvård 1, 100 p
Hälso och sjukvård 2, 100 p
Psykiatri 1, 100 p
Psykiatri 2, 100 p
Vård och omsorg specialisering, 100 p

Kurser som läses över flera terminer
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, 100 p. Läses termin 1 och termin 2, 50 p per termin.
Vårdpedagogik och handledning 100 p. Läses alla tre terminerna uppdelat på 30 p termin 1, 35 p termin 2 och termin 3.

Har du redan ett godkänt betyg i Samhällskunskap 1a1 och Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, ska du inte läsa dessa kurser igen.