Yrkesutbildning

På Svalöfs gymnasium och vuxenutbildning kan du utbilda dig till djurskötare/växtodlare, djurvårdare eller anläggningsförare.
Yrkesvux är en satsning på yrkesutbildningar för personer vill komma ut på arbetsmarknaden men som saknar relevant utbildning. Men även du som har en examen från ett gymnasieprogram och är intresserad av de gröna näringarna är välkommen att söka utbildningen.

Satsningen genomförs i elva kommuner inom Familjen Helsingborg. Kurserna varierar i längd och startar vid olika tidpunkter.
Varje kommun ansvarar för sina kurser och utbildningar och utbildningen sker i anordnande kommun. Du ansöker i din hemkommun.
Kurserna du läser är samma kurser som ges på gymnasienivå.

Djurskötare/växtodlare

När du läser till djurskötare/växtodlare inom lantbruk får du lära dig om lantbruksdjur och hur man sköter om dem, till exempel nötkreatur, får, höns och grisar. Den mesta av undervisningen sker i skolans stallar. Du får även grunderna inom växtodling och lantbruksmaskiner.

Läs mer om lantbruksutbildningen här!

Djurvårdare/djursjukvård eller hundinriktning

När du läser till djurvårdare får du lära dig om hur man hanterar djur och hur man bemöter djurägare professionellt. På schemat står bland annat djurs beteende, anatomi, fysiologi, hygien, smittskydd, sjukdomslära, kundbemötande, skötsel av djur och anläggningar. Efter utbildningen kan du t.ex. arbeta inom djursjukvård, hunddagis, zoobutiker, olika typer av djurstallar.

Anläggningsförare

Många olika anläggningsmaskiner används vid grävning av grunder, bergarbeten, lastning, vägbyggen med mera. Under utbildningen lär du dig att att arbeta med vägbyggen, husgrunder, planeringsarbeten, diken, kabelgrävning och andra byggen.

För mer information om utbildningarna kontakta:
Lotta Jansson, studie-och yrkesvägledare:
lotta.jansson@svalov.se

Läs mer om utbildningarna och hela utbudet av kurser på Skånevux hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kursstarter yrkesutbildningar i Svalövs kommun

  • Djurskötare/växtodlare -
  • Kursstart: 21 augusti 2023
    Sista ansökningsdatum är den 30 juni

  • Djurvårdare/djursjukvård eller hundinriktning - start ht 23
  • Anläggningsförare - start ht 23

Läs mer om utbildningarna och hela utbudet av kurser på Skånevux hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..