SFI - svenska för invandrare

Komvux i Svalöv erbjuder svenska för invandrare på både dag- och kvällstid, med cirka 15 timmars undervisning per vecka för dagtid och två timmars undervisning per vecka för kvällstid. Att läsa på kvällstid innebär självstudier med handledning av lärare.

Beroende på dina kunskaper i det svenska språket kommer du att placeras i en grupp som bäst passar din nivå. Det finns fyra olika kurser på utbildningen: A, B, C och D.
På kvällstid går det endast att läsa kurs C och kurs D, dessa kurser sker då digitalt, via egen dator hemifrån. Efter avslutad D-kurs går det att fortsätta studera på grundskolenivå.

Undervisningen är kostnadsfri.

För mer information kontakta Marie Eriksson, studie- och yrkesvägledare SFI:

marie.eriksson@svalov.se
tel: 0418-666117

Ansök till SFI

För att ansökan ska kunna behandlas är det viktigt att du fyller i alla uppgifter. Du kan få vänta upp till tre månader på att börja studera, då det periodvis är många som söker till SFI-utbildningen.

Har du inte fått ditt personnummer ännu ska du bifoga dokument från migrationsverket/skatteverket som visar att du är folkbokförd i kommunen. Har du läst SFI i annan kommun ska du bifoga betyg på avklarade studier.

E-tjänst: Vuxenutbildningens ansökningsblanketter ansökan SFI Pdf, 483.1 kB.

Möjlighet till särskild prövning
Det finns också möjlighet att göra en prövning av dina kunskaper i svenska genom att göra en särskild prövning. Dessa test sker med nationella prov på B, C och D-nivå. Det nationella provet prövar läsförståelse, hörförståelse samt färdigheterna i tal och skrift.

E-tjänst: V Pdf, 501.6 kB.uxenutbildningens ansökningsblanketter ansökan SFI prövning Pdf, 509.2 kB.

SFI - Swedish för immigrants

Komvux in Svalöv offers both day and evening classes in Swedish for immigrants, sfi. The day classes are 15 hours per week, and the evening class is 2 hours per week. The evening class entails self-studies with supervision from a teacher.

SFI is free of charge.

You will be placed in a class/group that best suits your current knowledge of the Swedish language. There are four different courses in sfi: A, B, C and D. You can only participate in the evening class if you are studying course C or D. After finishing course D it is possible to continue to study the later years of the primary level.

Apply to SFI
The application form can be found at the top right of this page. It is important that you fill in all the required information and you must also submit an Extract of the Population Register (personbevis, you can request it from Skatteverket). If there are many applicants you may have to wait up to three months for a place on the course.

E-service: applicationform for SFI

There is also an option to make an assessment of your current skills in the Swedish language. This assessment tests your reading and listening comprehension as well as your skills in writing and talking Swedish and includes the national tests for course B, C and D.