Synpunkter och klagomål

Om du känner att du inte fått rätt vård eller inte har blivit bemött på ett bra sätt kan du lämna dina synpunkter och klagomål på det du har varit med om.

Vad kan du göra

Synpunkter

Dina synpunkter kan handla om många olika saker, till exempel bemötande, kommunikationen med dig eller hur ditt stöd – omsorg, hemservice, boende, trygghetslarm, trygghetskamera med mera fungerar.

Patientnämnden

Du kan också vända dig till patientnämnden i Region Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gällande den kommunala hälso- och sjukvården. Patientnämnden är en opartisk instans. De gör inga medicinska bedömningar och avgör inte heller om vården har gjort rätt eller fel utan de kan erbjuda ett stöd i kontakten med kommunen.

Patientskadeförsäkring

Om du drabbas av en skada som skett inom vården i samband med undersökning, vård eller behandling, kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Du kan få ersättning för lidande, extra kostnader eller en bestående skada När man inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas.