Träning och hälsa

Äldre man får hjäp i hemmet av vårdpersonal.

Foto: Mostphotos.

Utgångspunkten för Svalövs kommuns folkhälsoarbete är det nationella övergripande folkhälsomålet: ”Skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor”.

Hälsofrämjande arbete

Hälsofrämjande arbete handlar om att stärka det friska hos människor och om att arbeta för att människor ska bibehålla sin hälsa. Förebyggande arbete handlar om att undanröja risker genom sjukdoms- och skadeförebyggande arbete. För äldre boendes i Svalövs kommun erbjuds bland annat förebyggande hembesök och Senior sport school. Alla har dessutom möjlighet att ta del av träning med stöd av filmer för att förebygga fallskador och stärka allmänhälsan.

Förebyggande hembesök

Målet med uppsökande verksamhet är att via hembesök ge information och rådgivning kring frågor om hälsa, kost och motion samt göra en riskbedömning vad gäller fall. Information ges även om vad kommunen kan erbjuda inom vård och omsorg, om tröskelprincipen och hur man gör för att komma i kontakt med oss.

Alla som under året fyller 80 år och inte har någon kontakt med hemvården/hemsjukvården erbjuds ett hembesök. Ett brev skickas först hem och därefter blir personen uppringd och erbjuden ett hembesök.

Hembesöket är kostnadsfritt och frivilligt. Alla uppgifter behandlas med sekretess. Inga journalanteckningar skrivs.

Senior Sport School

Senior Sport School är en satsning som har utvecklats i samverkan mellan Region Skåne och RF-SISU Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och startade 2009. Syftet med Senior Sport School är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Skåne, att inspirera till en aktiv och meningsfull fritid samt visa på möjligheterna till en aktiv roll inom idrotten hela livet.

Senior Sport School bygger på en tro om att det aldrig är för sent att bli aktiv och att du oavsett ålder mår bra av att träna och träffar nya vänner.

Kursen pågår under 12 veckor. Man ses två gånger i veckan, med en teoridag och en aktivitetsdag. På teoridagarna får deltagarna ta del av föreläsningar kring olika ämnen kopplat till hälsa och åldrande.

Vill du ansöka om plats vid nästa kurstillfälle, kontakta

Niklas Fonskov
0418-47 50 30
Epost

Förebygga fall - träningsfilm

Stadig och balanserad 2 innehåller bäckenrörelser, tyngdöverföringar med sträck av armar («Tai Chi») och armcirklar. Övningarna utförs stående med stöd av stol eller rollator.