Ansök om kommunal förskola

Ansökan om förskoleplats kan göras när som helst efter barnets födelse men förskoleplats kan påbörjas först den dag barnet fyller ett år.

OBS! För ansökan om plats på fristående förskola, vänligen vänd dig till respektive verksamhet i kommunen Öppnas i nytt fönster..

Erbjudande om förskoleplats kommer att skickas ut senast fyra månader efter registrerat ködatum.
Exempel ködatum: Om plats önskas om 2 veckor registreras ködatum den dagen ansökan lämnas in. Om plats istället önskas om 6 månader registreras ködatum 4 månader innan önskat startdatum.

Vid önskemål om omsorg på obekväm arbetstid lämnas ingen tidsgaranti.

Information om regler och taxor för barnomsorg Öppnas i nytt fönster. i Svalövs kommunala förskolor.