Teckomatorp - Torpets förskola

Foto på förskolan Torpets utemiljö.

Torpets förskola i Teckomatorp ligger mitt i byn med nära till skola, idrottshall, bibliotek, lekplatser och stora grönområden.

Förskolan består av fyra avdelningar. På Junibacken och Saltkråkan går barn i åldern 1-3. På Villekulla går barn i åldern 3-4 och på avdelning Bullerbyn går barn i åldern 4-5-år.

Vi på Torpet tycker att ni föräldrar är det viktigaste ert barn har och därför vill vi ha ett bra samarbete med er. Vi erbjuder er ett utvecklingssamtal per läsår och har en daglig kontakt vid hämtning/lämning.

Vår ambition är att barnen ska komma hit med ett leende varje dag och att tiden på Torpets förskola ska minnas som en tid av roliga utmaningar samt mycket skratt och lek.

Välkomna att besöka oss! Hör gärna av er innan så vi kan se till att någon ur personalen har tid att ta emot er, visa er runt och svara på era frågor.

Torpet har öppet måndag till fredag 06.00-18.00.

Så här arbetar vi

Till grund för hela vår verksamhet ligger förskolans läroplan, Lpfö 18. Avdelningarna på Torpets förskola arbetar med olika temaarbeten som utgår ifrån barngruppens behov och intresse. Genom temaarbete vävs matematik, natur, teknik, språk och motorik samman på ett lekfullt sätt.

Vi lägger stor vikt vid stimulans av barnens språkutveckling och arbetar aktivt med TAKK (en kommunikationsstödjande metod). Barns språk är nyckeln till kunskap, inflytande och delaktighet. Den kommunövergripande språkprocessplanen ingår i vårt systematiska kvalitetsarbete precis som vår matematikprocessplan.

Vi prioriterar utevistelsen och är utomhus minst en gång per dag. Ibland är vi ute på gården och ibland går vi iväg till något av våra fina grönområden som finns nära eller till någon lekplats.

Vi använder ett relationellt förhållningssätt och är närvarande pedagoger.

Kontakta oss

Rektor
Emma Cedergren
0418-47 54 81
E-post

Våra Avdelningar

Villekulla
0709-47 51 56

Junibacken
0709-47 52 57

Saltkråkan
0709-47 51 58

Bullerbyn
0709-47 51 70

Besöksadress

Nyvångsgatan 1
268 72 Teckomatorp