Svalöv - Solstrålens förskola

Exteriörbild - Solstrålens förskola

Solstrålen är en förskola med fyra avdelningar. Förskolan ligger på Kyrkvången med Svalövssjön i närheten.

Välkomna till oss på Solstrålens förskola!

Verksamheten präglas av öppenhet mellan avdelningarna. Det stora ljusa ”torget” i mitten används som en gemensam samlingsplats.

Solstrålen har öppet måndag-fredag 06.00-18.00.

Så här arbetar vi

Till grund för hela vår verksamhet ligger förskolans läroplan Lpfö 20. Vi använder oss även av kommunens styrdokument som processplaner i språk- och matematikutveckling vilka är en viktig del i vårt arbetssätt och kvalitétsutveckling.

Vår vision är att det ska vara kul och tryggt att gå till förskolan! Barnen är “allas” barn, vi samarbetar över avdelningarna för att det ska skapas en trygghet inför
kommande uppflyttning. Vi är närvarande och medlekande pedagoger för att kunna fånga upp barnens intresse och bygga vidare på det.

En hög språklig medvetenhet går som en röd tråd på hela förskolan. Vi använder bildstöd och en stor andel pedagoger har gått utbildning i TAKK (en kommunikationsstödjande metod). Vi har en lärmiljö som är tydlig och tar stöd i läroplanen. Det tematiska arbetssättet är föränderligt och baseras på barngruppens intresse och behov. Barnets bästa genomsyrar verksamheten!

Känn er varmt välkomna att besöka oss!

Miljömedvetenhet genomsyrar vår Grön flagg-certifierade förskola. Samtliga avdelningar arbetar med bland annat odlingslådor och naturens olika kretslopp.

Kontakta oss

Rektor
Karin Ekerot
0418-47 51 59
E-post

Biträdande rektor
Jessica Germell
0418-47 51 46
E-post

Våra Avdelningar

Månen
0418-47 53 05

Regnbågen
0418-47 51 54

Solen
0418-47 51 53

Stjärnan
0418-47 51 52

Besöksadress

Bleckblåsaregatan 2
268 32 Svalöv