Teckomatorp - Garvarens förskola

Vy över Garvarens förskola.

Garvarens förskola ligger i de norra delarna av Teckomatorp och har fem avdelningar. Krusbäret, Lingonet och Smultronet är 1-3 årsavdelningar. Björnbäret och Blåbäret är för de äldre barnen.

Förskolan genomsyras av hälsotänk och miljömedvetenhet. På Garvaren finns också omsorg på obekväm arbetstid Öppnas i nytt fönster..

Välkommen att besöka oss. Hör gärna av er innan så ser vi till att någon ur personalen har tid att visa er runt och svara på era frågor.

Garvaren har öppet måndag-fredag 06.00-18.00.

Så här arbetar vi

Alla barn ska varje dag uppleva att de vågar, vill och kan. Förskolans verksamhet planeras utifrån Läroplan för förskolan, Lpfö 18 samt barnens intressen och behov.

Förskolans miljö är uppbyggd för att inspirera till nyfikenhet och utforskande där lekmaterialet är lättillgängligt. Vi ser leken som en viktig del av barns lärande. 

Vi lägger stor vikt vid stimulans av barnens språkutveckling och arbetar aktivt med TAKK (en kommunikationsstödjande metod). Barnens språk är nyckeln till kunskap, inflytande och delaktighet. Den kommunövergripande språkprocessplanen ingår i vårt systematiska kvalitetsarbete precis som vår matematikprocessplan.

Vi prioriterar daglig utevistelse för att tillgodose barnens välmående. Vi nyttjar vår gård men gör också promenader i närområdet.

Verksamheten präglas av en öppenhet mellan avdelningarna där gemensam ateljé, bibliotek och matsal bidrar till naturliga möten. Vi använder ett relationellt förhållningssätt och är närvarande pedagoger.

Kontakta oss

Rektor
Emma Cedergren
0418-47 54 81
E-post

Specialpedagog
Katarina Nilfyr

Våra Avdelningar

Björnbäret
0732-62 23 50

Blåbäret
0709-47 54 02

Krusbäret
0709-47 54 03

Lingonet
0709-47 54 01

Hallonet
0709-47 51 15

Besöksadress

Garvaregatan 4
268 71 Teckomatorp