Röstånga - Björkhälls förskola

Vy över uteplatsne på Björkhälls förskola.

Björkhäll är en förskola i Röstånga vid Söderåsens fot.

Björkhäll är en mycket gammal gård som genom hundratals år blivit tillbyggd och ombyggd tills att den idag är en förskola bestående av sju hemvister för barn i förskoleåldern. Förskolan ligger i en fantastisk miljö som inbjuder till lek, undervisning och lärande. Vi tar tillvara på utemiljön och närmiljön med alla dess möjligheter och utmaningar, vilket ger upphov till många spännande upptäckter i vardagen.

Utemiljön på förskolan består av flera olika lekmiljöer samt en grill- och samlingsplats på baksidan av gården.

Björkhäll har öppet måndag-fredag 06.00-17.30
(finns det behov till kl. 18.00 behöver detta meddelas i förväg)

Så här arbetar vi

Vi jobbar aktivt med att stärka barnens självuppfattning, självkänsla och empati med hjälp av arbetsmaterialet Kompisböckerna och Babblarna.

Vi lägger även stor vikt vid stimulans av barnens språkutveckling och arbetar aktivt med TAKK (en kommunikationsstödjande metod). 

Barns språk är nyckeln till kunskap, inflytande och delaktighet.

Vårt arbetssätt är genomsyrat av den lösningsinriktade pedagogiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

All undervisning grundar sig i vår Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inskolning på Björkhäll

Välkomna att hälsa på oss, men ring gärna innan så vi kan se till att någon ur personalen har tid att ta emot er, visa er runt och svara på era frågor.

Den pedagog som ska ansvara för inskolningen skickar hem ett brev till familjen med information om förskolan när det är dags för barnet att börja. Familjen blir sedan kontaktad per telefon av ansvarig pedagog för att bestämma tider för inskolningen.

Varje inskolning är unik, ingen är den andra lik.

Barn, föräldrar och pedagoger ska lära känna varandra och det gör vi bäst genom att vi träffas på förskolan en stund varje dag i cirka två veckor. En del barn anpassar sig direkt och för andra kan det ta lite längre tid.

Barnens vistelsetid på förskolan grundar sig på det schema som du som förälder angett. Den förälder som börjar arbeta senast på dagen lämnar och den som slutar först hämtar. Arbetstid plus restid gäller.

Kontakta oss

Rektor
Karin Svensson
0435- 78 10 03
E-post

Administratör
Linda Nilsson
0435-78 10 02
E-post

Våra Avdelningar

Alle
Personal:
Eva Öberg Elg, Elisabeth Håland, Emily Skog.
0709-47 54 31

Blink
Personal:
Christoffer Franzén, Sofia Ax, Saga Hassel
0734-47 25 48

Börta
Personal:
Sofi Nylander, Gunilla Lundqvist.
0734-47 25 41

Embla
Personal:
Camilla Wilhelmsson, Veronica Bengtsson.
0709-47 54 36

Lin
Personal:
Lone Rasmussen, Sanna Nyborg, Marina Landkvist
0734-04 46 96

Oden
Personal:
Karin Borgström, Karin Birath.
0709-47 54 30

Vena
Personal:
Caroline Hammarkvist, Lisette Palmé, Annelie Johansson.
0734-47 47 02

Kök Midgård
0709-47 54 19

Besöksadress

Billingevägen 29
268 68 Röstånga