Svalöv - Norrgårdens förskola

Vy över Norrgårdens förskola.

Norrgårdens förskola ligger i villaområdet Norrevång i Svalövs tätort. Förskolan har en stor och lummig utemiljö som inbjuder till många fantasifulla lekar och naturupplevelser. Sedan 2021 har vi en helt ny gård att leka på.

Norrgårdens förskola har tre avdelningar för barn i åldrarna 1-4 år och en avdelning för barn i åldrarna 4-5 år. Avdelningarna samarbetar regelbundet under terminen.

Norrgården har öppet måndag-fredag 06.00-18.00.

Så här arbetar vi

Till grund för hela vår verksamhet ligger förskolans läroplan, Lpfö 18.

Vi utgår från varje barns utveckling, behov och förmåga. Vårt arbetssätt bygger också på att ge konkreta upplevelser och ta tillvara barnens spontana nyfikenhet och tidigare erfarenheter. Vi erbjuder en stimulerande förskolemiljö där barnen ges möjlighet att genom leken upptäcka, utforska och undersöka.

Vi arbetar med språket, natur och teknik, matematik, rörelse och en stor portion utevistelse. Vi använder oss mycket av sagor och sånger i våra planerade aktiviteter med barnen men vi anser också att den fria leken har stor betydelse för barnens utveckling. Vi arbetar med olika tema under kortare eller längre perioder.

Kontakta oss

Rektor
Karin Ekerot
0418-47 51 59
E-post

Biträdande rektor
Jessica Germell
0418-47 51 46
E-post

Våra Avdelningar

Draken
0418-47 51 60

Jätten
0418-47 53 83

Trollet
0418-47 51 61

Spöket
0418-47 51 62

Besöksadress

Artillerigatan 19
268 32 Svalöv